Genel Kullanım Şartları

 

Sitemizi (www.YeniAmbar.com) kullanmadan önce aşağıda belirtilmiş olan genel kullanım şartlarını dikkatlice okuyunuz. Sistemi kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurmanız, aşağıda yazılı olan şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına geleceğinden, bu şartların size uygun olmaması halinde sistemi kullanmayınız.

 

YeniAmbar, aşağıdaki genel kullanım şartlarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Sitemizi kullanmak istediğinizde bu sayfayı da tekrar ziyaret etmeniz, değişebilecek üyelik ve kullanım şartlarını görmeniz açısından önem arz eder.

 

1. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi

 

a. Üye, kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve işbu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. Sözleşme, Üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

 

2. Kullanım ve Güvenlik Kuralları

 

a. YeniAmbar, üyesi olan herkesin kullanımına açık bir sitedir. YeniAmbar üyesi, kayıt işlemlerini tamamlayıp elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek YeniAmbar sitesini kullanmaya başlayabilir.

 

b. Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, üçüncü kişi ya da kuruluşlar tarafından kullanılması mümkün değildir. Üyeye sağlanan, kullanıcı adı ve şifre gibi bilgilerin gizliliğinden üye sorumlu olacaktır. Bu bilgilerin üye dışında herhangi bir kişi tarafından kullanılması ve bu durumun denetimi ile ilgili YeniAmbar’ın sorumluluğu bulunmamaktadır. Aynı şekilde üye, internet ortamında bir başkasına ait IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve diğer bilgileri kullanamayacağı gibi, diğer üyelerin özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekildeki kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üye'ye aittir.

 

c. Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanılamaz. Siteden bu yollarla herhangi bir bilgi alınamaz, silinemez ve değiştirilemez.

 

d. YeniAmbar, her türlü eleştiriye açıktır. Sitemize iletilen tüm bu eleştiriler mülkiyetimizde olup, pazarlama amacıyla kullanılabilir. 

 

3. Üye’nin Yükümlülükleri

 

a. Üyenin, YeniAmbar kampanyalarının YeniAmbar'ın satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak, YeniAmbar'a zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, kampanya veya satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması gibi YeniAmbar'ın kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin kötüye kullanılması YeniAmbar tarafından tespit edilmesi durumunda, YeniAmbar'ın kanunundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme; Kullanıcının üyeliğine son verme; satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.

 

b. Üye tarafından işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya YeniAmbar sitesinde bildirilen genel kurallara uyulmaması nedeniyle, YeniAmbar tarafından geçici veya sürekli olarak Üye'nin www.YeniAmbar.com'dan yararlanması ve/veya içerik girmesi engellenebilir, ve/veya üyeliği iptal edilebilir.

 

c.YeniAmbar ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması Üye’nin sorumluluğundadır.

 

d. Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin YeniAmbar'ı kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri bozacak girişimlerde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağı gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu kabul eder.

 

e.Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından www.YeniAmbar.com adresi üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir.

 

f. Üye, Servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Üye, işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle YeniAmbar'ın uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup; YeniAmbar, Üye'nin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üye'ye aynen rücu hakkını haizdir.